Twoje wyniki wyszukiwania

Regulamin i polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

Część 1. Polityka cookies
Część 2. RODO

Część 1. Polityka cookies

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 1. Serwis biuranieruchomosci.org nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu biuranieruchomosci.org: Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1.  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3.  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zarządzaj plikami Cookies

Włącz panel zarządzania Cookies

 

 

Część 2. RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych Zleceniodawcy oraz danych osobowych dotyczących osób trzecich, będących w posiadaniu Zleceniodawcy i przekazanych w ramach współpracy wynikającej z niniejszej umowy Zleceniobiorcy jest Remarco Waliczek Spółka Jawna z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000613478, REGON: 364227463, NIP:  5482673348.
 2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
  1. listownie na adres: ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn
  2. przez e-mail: hello@remarco.eu
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. związanych z realizacją niniejszej umowy,
  2. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,
  3. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  4. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniodawcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 6. Zleceniodawca oświadcza, że przekazane w ramach współpracy wynikającej z niniejszej umowy dane osobowe Zleceniodawcy oraz dane osobowe osób trzecich będące w posiadaniu Zleceniodawcy, zostały pozyskane w sposób zgodny z przepisami RODO wskazanymi w § 1 ust. 2, przy zachowaniu dobrowolności, celowości pozyskania danych osób trzecich.
 7. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewniają odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia podczas zbierania oraz przetwarzania poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych osób trzecich oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 8. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 9. Zleceniobiorca oświadcza, że przetwarza dane osobowe na podstawie prawa polskiego oraz UE i nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 10. Okres przetwarzania przekazanych danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. czas obowiązywania umowy,
  2. czas wynikający z ustawień przekazanych danych osobowych (plików “cookies”)
  3. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  4. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 11. Ponadto, informujemy, że zarówno Zleceniodawca, jak i osoby trzecie, których dane osobowe zostały przekazane Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. żądania usunięcia (“prawo do zapomnienia” swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – zarówno Zleceniodawca, jak i osoby trzecie, których dane osobowe zostały przekazane Zleceniobiorcy w ramach niniejszej umowy, mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy Inspektora Danych Osobowych.
 13. Informujemy, że korzystamy z systemów służących wyłącznie do zautomatyzowanego wyświetlania spersonalizowanych treści na podstawie przekazanych danych zawartych w plikach “cookies” tzw. “ciasteczkach” na temat zainteresowań oraz aktywności użytkowników stron i serwisów internetowych.
 14. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji mających inny wpływ na osoby, których dane dotyczą, niż wyświetlanie tym osobom treści na naszej stronie oraz innych stronach internetowych.

Compare Listings